Begeleiding

Het Zelfbouwportaal begeleidt zelfbouwers en CPO-groepen bij hun projecten. Afhankelijk van wat je wilt, kan het Zelfbouwportaal je als coach voor cpo en zelfbouw in iedere fase van het project ondersteunen en werk uit handen nemen.

Op hoofdlijnen zijn er drie vormen waarbij deze ondersteuning belangrijk is: individuele zelfbouw, (collectief) particulier opdrachtgeverschap en transformatie.

 

Individuele zelfbouw
Als individuele zelfbouwer kan je zelf alle beslissingen nemen. Dit geeft veel vrijheid en de mogelijkheid om een woning zonder compromissen te bouwen. Dat wil zeggen: binnen alle regelgeving en procedures die van toepassing zijn. En dat zijn er nogal wat. Sterker nog: ze verschillen per gemeente. Het is daarom ook als individuele zelfbouwer goed om in het proces begeleid te worden. Wanneer je nog nooit aan een bouwproject hebt gewerkt, helpt de begeleiding je om sneller te werken. Je hoeft niet alles zelf uit te zoeken, je hoeft niet steeds de juiste mensen te vinden en je kan de keuzes voorleggen aan iemand die je kan adviseren over de haalbaarheid ervan. Daarnaast is het erg prettig wanneer je iemand hebt die je bij vragen even kan bellen.
Transformatie
Op veel plekken staan fantastisch mooie gebouwen leeg. Al een tijdje. Ze lijken niet meer geschikt bevonden te worden voor de functie die ze oorspronkelijk hadden. Maar in het bestemmingsplan ligt die bestemming nog wel op het gebouw en is wonen streng verboden.
Gemeenten zijn steeds meer bereid om aan een transformatie van die gebouwen mee te werken. Langdurige of zelfs permanente leegstand is tenslotte erg slecht voor de leefbaarheid van een gebied en sloop vanwege de geschiedenis en vorm van een gebouw soms gewoon jammer.
Ik geef waardevolle informatie bij het vormen van ideeën over deze gebouwen. Ik ga in gesprek met gemeenten en eventuele eigenaren om een functieverandering mogelijk te maken.
Begeleiding
Collectief of particulier opdrachtgeverschap
Voor de begeleiding van CPO-groepen is er een aparte website: de CPO Coach. Klik hier voor deze website. 
Wanneer je met meerdere mensen een woningbouwproject gaat realiseren, speelt behalve de complexiteit van de regelgeving en de verschillende stappen die gezet moeten worden nog een onderwerp een rol: het groepsproces. Ook al ga je met je beste vrienden het avontuur aan, er zullen verschillen van mening ontstaan. Je toekomstige woning is een heel belangrijke en kostbare levensinvestering en iedereen heeft daarbij zijn eigen wensen en voorkeuren. Zorgen dat hierover heldere, werkbare afspraken gemaakt worden is daarom een voorwaarde om het proces te doen slagen. Behalve alle technische onderwerpen heb ik voor het groepsproces een aanpak ontwikkeld die iedereen de ruimte geeft maar toch het collectief resultaat dient.

Reageren is niet mogelijk