Programma van de cursus

Het doel van de cursus is zoveel informatie te geven dat je vol vertrouwen en goed voorbereid aan de slag kunt om je eigen woning te bouwen. Wanneer je twijfelt of je het wel aandurft geeft de cursus je een overzicht van wat je kan verwachten. Hiermee worden de twijfels weggenomen zodat je er bewust en goed geïnformeerd al dan niet voor kunt kiezen om het zelf te gaan doen.

Op het programma staan de volgende onderwerpen:

  • Aanpak: welke stappen moet ik zetten? Op hoofdlijnen bestaat het hele proces uit vier fases aan het eind waarvan steeds een beslissing genomen wordt om als dan niet verder te gaan. Tijdens de cursus worden de verschillende fases uitgewerkt en wordt aangegeven welke keuzes er mogelijk zijn.
  • Het ontwerp. Het ontwerp is het resultaat van wat je enerzijds allemaal in en met je woning wilt kunnen en anderzijds hoe het huis er uit moet zien. Tijdens de cursus wordt ingegaan op je woonwensen en de invloed ervan op het zogeheten programma.
  • Geld: Kosten, keuzes en financiering. In dit onderdeel wordt een overzicht gegeven van de kosten die je kunt verwachten. Tijdens het onderdeel zal ook ingegaan worden op de consequenties van het (niet) maken van keuzes. Tot slot wordt aandacht besteed aan de financiering.
  • Architecten, aannemers en andere professionals. Over het algemeen zal je op enig moment een professional inschakelen om een onderdeel voor je uit te werken. Tijdens de cursus wordt ingegaan op wie je kunt betrekken en hoe je de voor jou beste persoon kiest.
  • Duurzaamheid. Bij het ontwerp van je eigen woning kan je allerlei maatregelen meenemen waardoor je woning in het gebruik extreem zuinig wordt. Tijdens de cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij diverse mogelijkheden. Speciale aandacht wordt hierbij besteed aan het gebruik van het dak.

Programma

  • Tijd: Planning en fasering. Welke planningen zijn van belang? Hoe lang duurt het hele proces van start tot sleuteloplevering en wat gebeurt er tussentijds? In dit onderdeel worden de losse onderdelen in tijd gezet en er wordt aangegeven welke processen parallel kunnen lopen. Hiermee wordt het mogelijk een globale planning voor je project op te zetten. Behalve dat het jezelf houvast geeft, kan je de planning gebruiken om afspraken te maken met derden.
  • Contracten en aanbesteding. De samenwerking met professionals moet je in contracten vastleggen. Tijdens de cursus wordt ingegaan welke valkuilen je moet vermijden en hoe je goede contracten gebruikt. Dit hangt nauw samen met de aanbesteding van de bouw en de verschillende diensten.
  • Succesvol samenwerken. In een CPO of ander meervoudig opdrachtgeverschap is een prettige samenwerking van belang. De medeopdrachtgevers worden tenslotte wel je toekomstige buren. (facultatief)
  • Vergunningen. Bij de bouw van je eigen woning heb je minimaal een omgevingsvergunning nodig. Op de voorwaarden waaraan deze moet voldoen wordt tijdens de cursus ingegaan. Ook aan de overige vergunningen wordt aandacht besteed.

Reageren is niet mogelijk