De wettelijke eisen

Duurzaamheid is niet geheel vrijblijvend. In het Bouwbesluit is een aantal eisen opgenomen waaraan nieuwbouw sowieso moet voldoen. Op de informatiepagina van het Rijk (zie hiernaast) is een informatiebrochure te downloaden.

Bouwbesluit

Reageren is niet mogelijk