De wind

Windenergie bij zelfbouw omvat twee vormen: individueel of collectief. Bij individuele vormen van windenergie gaat het (binnen de bebouwde kom) meestal om het plaatsen van een molen op of aan het dak. De opbrengst van deze windturbines is (nog) niet erg hoog maar er wordt stevig in de ontwikkeling ervan geïnvesteerd en bijna dagelijks verschijnen nieuwe ontwerpen met efficiëntere molens.

Ook is het mogelijk om aansluiting te zoeken bij een windcollectief. In dat geval koopt het collectief een windturbine waarbij je je in kan schrijven voor afname van de opgewekte energie.

Windmolenkopie

 

Reageren is niet mogelijk