Aanpak van een zelfbouwproject

Het idee is daar: je gaat zelf je woning bouwen! Maar nu? Waar begin je? Hoe pak je zoiets aan? Welke stappen zijn er allemaal te zetten?

Op hoofdlijnen zal je de volgende stappen doorlopen. Iedere fase heeft meer aspecten dan hier genoemd, dit is een globaal overzicht maar hiermee kan je het project voor jezelf wel meer grip geven.

De eerste fase
* Bepalen van budget en afstemmen van financiering
* Vinden geschikt vrij kavel
* Tekenen globaal ontwerp
* Opstellen van programma van eisen  (PVE)

Aan het eind van deze fase stel je jezelf de vraag: 
Past het globaal ontwerp en het PvE voor dat ontwerp binnen je budget?

De fase van het ontwerp
* Selectie architect/maken Voorlopig Ontwerp
* Starten overleg met de gemeente over de vergunningen
* EPC berekening
* Opstellen Definitief Ontwerp
* Bouwkostenraming op basis van elementenraming
* Aanvragen eventuele subsidies

Aan het eind van deze fase stel je je de vraag:
Past alles nog steeds binnen budget?
Besef dat in de fase hierna al snel grote kosten worden gemaakt en ook dat je verplichtingen aangaat die je niet zomaar (kosteloos) af kunt zeggen. Goed nadenken of je je plan echt wilt doorzetten is daarom nú het moment!

 

Aanpak zelfbouwproject

Planfase
* Alle bestekken gereed maken
* Bouwvergunning indienen
* Aanbesteding casco/ruwbouw/installaties en afbouw
* Overdracht grond / transport bij notaris

Aan het eind van deze fase zijn alle belangrijke beslissingen genomen en zijn er al kostbare verplichtingen aangegaan. Besluiten om niet te realiseren kost in deze fase hoe dan ook geld. Daarom is het heel belangrijk om aan het eind van de ontwerpfase goed na te denken of je plan nog steeds haalbaar is.

Realisatiefase
* Start bouw: eerste paal
* Oplevering casco/ruwbouw
* Wind- en waterdicht
* Oplevering afbouw en installaties
* Controle van het opgeleverde
* Sleutel in ontvangst nemen.

Goede controle van het opgeleverde is ontzettend belangrijk. Neem hier bij voorkeur een specialist voor mee. Loop alles na wat er in het bestek is opgenomen en of het volgens bestek is uitgevoerd. Kijk of er rare afwerkingen zijn. Besteed aandacht aan vreemde vlekken. 

 

Reageren is niet mogelijk