Globale stichtingskosten van de woning

Het bouwen van je eigen woning kost geld. Hoeveel geld is afhankelijk van een groot aantal zaken. De meeste informatie die je hierover kunt vinden, beperkt zich meteen tot deze opmerking: We kunnen je alleen goed helpen als je contact met ons opneemt want ieder geval is uniek.

In zekere zin is dat natuurlijk correct. Iedere zelfbouwwoning is anders en alle kosten zijn afhankelijk van keuzes. Bijvoorbeeld: een heel sobere afwerking is goedkoper dan een zeer luxueuze afwerking. Maar dat wil niet zeggen dat er niet heel veel al wél te zeggen is over de kosten van je woning. En gelukkig zijn er ook websites die wél hun nuttige rekenmiddel willen prijs geven.  

Kostenopbouw bij zelfbouw
Het grootste deel van de kosten bestaat uit de kosten voor het daadwerkelijk bouwen van de woning en uit de kosten voor de aanschaf van de grond. Grondkosten variëren sterk per provincie, per stad en zelfs per straat. Daar valt weinig algemeens over te zeggen. De andere kosten van de woning bestaan uit de kosten van leges, het aansluiten van de woning op de nutsvoorzieningen, notariële akten, ontwerpkosten, verzekeringen en onvoorziene kosten.

Gemiddelde bouwkosten van een woning
Zoals gezegd: dé zelfbouwwoning bestaat niet. Er is ook geen standaard woningtype of gemiddelde woning. Maar er is wel een (jaarlijks fluctuerend) bedrag waarmee grof gerekend kan worden. De bouwkosten van een gemiddeld huis zijn € 1.500 per m2. Dit is een huis met een gemiddeld afwerkingsniveau, gemiddeld materiaalgebruik, EPC van 0,4 en gemiddelde complexiteit van uitvoering. Let wel: dit gaat om het materiaalgebruik van het casco. Dit zegt nog niets over de aanwezigheid van een luxe keuken of iets dergelijks. Wanneer je echt voor een budget huis gaat, kan je uitgaan van € 1.200 per m2 en bij een zeer luxe uitgevoerde woning kan je rekenen met een bedrag van € 2.000 per m2. In Amsterdam is op dit moment iemand bezig zijn woning te bouwen met alleen maar materialen die hij op Marktplaats kan vinden. In zo’n geval dalen de bouwkosten natuurlijk direct.

Rekenvoorbeeld
Dit gemiddelde m2-bouwkostenbedrag kan je gebruiken om een inschatting te maken van de totale kosten die je kan verwachten. Vervolgens kan je hiermee bekijken of je plan binnen je budget blijft of dat er nog naar je keuzes gekeken moet worden omdat je er nu al bovenuit gaat.

Voor het rekenvoorbeeld heb je informatie nodig over:
–        De kosten van het (bouwrijpe) kavel
–        De bouwkosten zoals je die hierboven hebt bepaald (aantal m2 * prijs)
–        Leges en heffingen totaal 2 tot 3,5% van de ingeschatte bouwkosten
–        Onvoorzien een reservering van 4% van de bouwkosten
–        De kosten van het ontwerp en advies, ongeveer 10 tot 15% van de bouwkosten
–        Financieringskosten, 7 tot 9% van de bouwkosten
Alles bij elkaar zijn dit de totale realisatiekosten oftewel stichtingskosten van de woning.

Daarbij komen nog de kosten voor de keuken, de aanleg van de vloeren, het sanitair de eventuele tuinaanleg en verhuis- en inrichtingskosten. Deze vallen in principe alle buiten de bouw van de woning.

Bij een kavel van 300m2 (a €250/m2 in Lelystad) met een woning van 150m2 met een gemiddeld afwerkingsniveau gaat het dan over een bedrag van ongeveer €300.000.

Een gedetailleerdere bouwkostenberekening
Op de website http://www.watkostbouwen.nl kan je een helder en transparant instrument vinden waarin je veel meer keuzes kwijt kunt waardoor je een veel gedetailleerder inzicht in de hoogte van de bouwkosten kan krijgen.

Reageren is niet mogelijk