Samenwerking binnen CPO en MPO

Een CPO of andere vorm van meervoudig opdrachtgeverschap begin je over het algemeen omdat je in een fijne woning wilt wonen. Het gaat met andere woorden om de woning, niet om de mensen in het collectief. Toch krijg je die er gratis bij en vaak weet je vooraf niet met wie je in het proces stapt. Nadat de woning is opgeleverd is het collectief opgeheven en woon je naast de mensen waarmee je het hele proces doorgegaan bent. Dat woont prettiger als je relatie geen schade heeft opgelopen. Samenwerking tijdens de ontwikkeling van de woningen is dan het sleutelwoord.

Samenwerking bevat sociale aspecten oftewel “zachte” kanten maar samenwerking kan je ook met concrete afspraken stroomlijnen. Je hebt beide kanten nodig voor een goede samenwerking.

Dit blog gaat over de sociale kanten van samenwerking. Volgende week ga ik in op hoe je concrete afspraken kunt maken om de doelen en verwachtingen vast te leggen zodat je de grootste kans hebt een prettig en efficiënt traject te doorlopen.
Binnen zelfbouw en CPO’s moet je ook met andere partijen dan de leden van het CPO samenwerken. Denk aan architecten, aannemers en de gemeente. Daarover in een volgend blog meer.

Verwachtingenmanagement
Hoe kleiner het verschil tussen je verwachtingen en de werkelijkheid, hoe groter de kans op tevredenheid. Het is zaak om te zorgen dat je verwachtingen zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid liggen. Verwachten dat alle anderen binnen het collectief dezelfde ideeën hebben als jijzelf leidt geheid tot frustratie. Zelfs je goede vrienden, waarmee je normaal gesproken over alles op één lijn zit, kunnen wanneer het om hun toekomstige woning gaat een ander toilet willen dan jij. Om maar eens iets te noemen. Wanneer je verwacht dat jouw wil de wet wordt, gaat het geen prettig proces worden waarbij het nog maar de vraag is of je uiteindelijk krijgt wat je wilt.

Bij samenwerking over je zelfbouwwoning is het allerbelangrijkste daarom accepteren dat er veel verschillende verwachtingen zijn zodat je afspraken kunt maken over hoe je met de verschillen omgaat. Vooral omdat het bij voorbaat in ieder geval bekend is dat het best ingewikkeld is om al die verwachtingen tot een goed resultaat kunt brengen. Het is dus belangrijk om duidelijkheid te hebben over de verwachtingen.

Om de verwachtingen duidelijk te krijgen, moet je aan het begin tijd investeren om met elkaar de wensen, eisen en verwachtingen van iedereen op papier te krijgen. Sociale afspraken helpen hierbij.

Sociale afspraken
Het CPO of andere vorm van meervoudig opdrachtfile000760011220geverschap moet leiden tot een op basis van jouw wensen gebouwde woning volgens jouw budget. Het proces om dat voor elkaar te krijgen, kan leiden tot frustratie. 
Dat is vaak ook een reden dat veel mensen er liever niet instappen: het gedoe met de anderen. Toch kan dit gedoe zoveel mogelijk voorkomen worden. Een aantal sociale afspraken tijdens het hele traject helpt hierbij. Ook bij vergaderingen zijn deze afspraken van belang. Je zou met het collectief af kunnen spreken je hier aan te houden.

  • Luister naar elkaar. Ook als de ideeën in eerste instantie, en ook daarna, niet in jouw straatje lijken te passen, is onbevooroordeeld luisteren waardevol omdat het nieuwe inzichten oplevert.
  • Biedt ruimte voor het stellen van vragen. Daarvoor moet een klimaat aanwezig zijn waarin iedereen veilig is vragen te stellen.
  • Respecteer elkaars ideeën. Het is belangrijk om andere ideeën te respecteren, ook al ben je het er niet mee eens. Als je duidelijk maakt dat jij het idee niet op jouw woning toegepast wilt zien, kan er gezocht worden naar een oplossing daarvoor. Respect voor elkaars standpunten is daarbij van belang.
  • Respecteer elkaars persoonlijkheden. Er zijn verschillende persoonlijkheden in een collectief. Op hoofdlijnen zijn deze te onderscheiden in dominant en niet dominant of extrovert en introvert. Al deze persoonlijkheden heb je nodig in het proces. De dominante persoonlijkheid leent zich over het algemeen goed om de zware onderhandelingen uit te voeren terwijl de introverte niet-dominante persoonlijkheid wellicht heel geschikt is om een groslijst van uit te nodigen aannemers te maken. Bedenk dat niet iedereen zijn gedachten makkelijk onder woorden kan brengen. Ook daar zijn sommigen sterker in.
  • Deel de kennis. Deel alle beschikbare informatie of zorg er in ieder geval voor dat iedereen toegang heeft tot de informatie. Wanneer één persoon alle relevante informatie beheert en je je steeds via hem toegang tot de informatie moet verschaffen, word je alletwee knettergek: de één vanwege de continue informatieverzoeken en de ander omdat hij steeds moet wachten op de informatie die hij eigenlijk gisteren al had willen hebben.
  • Help elkaar. Het is essentieel om elkaar te helpen, niet iedereen heeft dezelfde vaardigheden en dat is wanneer je iets voor elkaar wilt krijgen.
  • Doe mee. Ook al ben je niet extravert en zelfs verlegen, het is belangrijk actief deel te nemen aan het proces zodat je eigen wensen en voorkeuren in ieder geval gehoord worden. Wanneer de anderen alle bovengenoemde punten respecteren, respecteren ze ook dat iemand minder uitgesproken is maar luisteren ze ondanks dat.

Teambuilding
Een CPO of ander meervoudig opdrachtgeverschap is een groepsproces waarbij je te maken hebt met de andere leden van het collectief. Groepsprocessen verlopen soepeler wanneer niet alleen naar de zaak (in dit geval de woningen) wordt gekeken maar ook aandacht wordt besteed aan de groep. Het is prettig om te weten welk vlees je in de kuip hebt en om er een beetje achter te komen hoe de andere groepsleden in elkaar zitten. Teambuilding kan daar bij helpen. Daarvoor hoef je niet met elkaar te gaan survivallen in de Ardennen want je kan het sociale heel goed koppelen aan de inhoud van waar je mee bezig bent. Organiseer bijvoorbeeld een excursie naar andere CPO-projecten en probeer een aantal van de bewoners van die projecten te vragen om een toelichting te geven op hun ervaringen. Al kijkend, luisterend en wandelend leer je elkaar ook kennen en steek je toevallig ook nog inhoudelijk wat op.

Evalueer regelmatig
Net als in je werk en leven kan het bij het ontwikkelproces gebeuren dat je helemaal in beslag wordt genomen door de waan van de dag. Maar net als in het echte leven, leidt dat ook bij zelfbouw vaak niet tot het gewenste resultaat. Neem daarom regelmatig de tijd om door te spreken of de manier waarop het gaat nog steeds voor iedereen de goede manier is. En bekijk op die evaluatie momenten ook of de koers die uitgezet is, nog steeds leidt tot de geformuleerde doelen. Tijdens het proces kan je nog bijsturen. Wanneer de aannemer eenmaal aan het bouwen is, lukt dit niet meer.

In het blog van volgende week ga ik in op de verschillende afspraken die je kan maken om het meervoudig opdrachtgeverschap prettig en efficiënt te laten verlopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.