Verwachtingenmanagement in een CPO

Een CPO of andere vorm van meervoudig opdrachtgeverschap begin je over het algemeen omdat je in een fijne woning wilt wonen. Het gaat met andere woorden om de woning, niet om de mensen in het collectief. Toch krijg je die er gratis bij en vaak weet je vooraf niet met wie je in het proces stapt. Nadat de woning is opgeleverd, is het collectief opgeheven en woon je naast de mensen waarmee je het hele proces doorgegaan bent. Dat woont prettiger als je relatie geen schade heeft opgelopen.

Verwachtingenmanagement
Hoe kleiner het verschil tussen je verwachtingen en de werkelijkheid, silhouettes-68483_1280hoe groter de kans op tevredenheid. Het is zaak om te zorgen dat je verwachtingen zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid liggen. Verwachten dat alle anderen binnen het collectief dezelfde ideeën hebben als jijzelf leidt geheid tot frustratie. Zelfs je goede vrienden, waarmee je normaal gesproken over alles op één lijn zit, kunnen wanneer het om hun toekomstige woning gaat pertinent een ander toilet willen dan jij. Om maar eens iets te noemen. Wanneer je verwacht dat jouw wil de wet wordt, gaat het geen prettig proces worden waarbij het nog maar de vraag is of je uiteindelijk krijgt wat je wilt.

Bij samenwerking over je zelfbouwwoning is het allerbelangrijkste daarom accepteren dat er veel verschillende verwachtingen zijn zodat je afspraken kunt maken over hoe je met de verschillen omgaat. Vooral omdat het bij voorbaat in ieder geval bekend is dat het best ingewikkeld is om al die verwachtingen tot een goed resultaat te brengen. Het is dus belangrijk om duidelijkheid te hebben over de verwachtingen.

Om de verwachtingen duidelijk te krijgen, moet je aan het begin tijd investeren om met elkaar de wensen, eisen en verwachtingen van iedereen op papier te krijgen. Er zijn hiervoor verschillende methodes mogelijk. Ik kan je daarbij helpen maar over een paar weken volgt hierover ook een aanvullend blog.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.