Wat is de EPC en wat moet ik er mee?

EPC is de energieprestatie coëfficiënt van je huis. Deze bestaat (sorry, dit is een enorme open deur) uit de energieprestatie enerzijds en de coëfficiënt anders gezegd. In dit artikel ga ik eerst in op de energieprestatie van woningen en daarna ga ik in op de betekenis van de coëfficiënt, het getal van de EPC.

Energieprestatie van je woning
Met de energieprestatie van je woning wordt in Nederland bedoeld de mate waarin je huis bouwkundig in staat is om verlies van energie, opgewekt door de in huis aanwezige installaties voor koeling en ventilatie, te beperken. Dus: hoe energiezuinig zijn de installaties voor warmte en ventilatie in je huis en hoe goed is het huis in staat om deze energie in huis te houden? Voor een tent is de energieprestatie door de slechte isolatie per definitie vrijwel nihil, voor een extreem zwaar geïsoleerd huis is de energieprestatie afhankelijk van de aanwezige installaties.

file000994453516Op zich kan je relatief ‘simpel’ een energetisch perfect gebouw neerzetten. Je zorgt voor dikke muren en daken zonder ramen of andere gaten waardoor energie kan ontsnappen en dan is de energieprestatie van de schil (vloer, gevel en dak) al snel hoog. Je kan er alleen niet in wonen omdat het binnenklimaat in rap tempo vergiftigd raakt door aanwezige spullen en zelfs door je eigen adem. Er ontstaat zuurstofgebrek. Een huis zonder ramen, duren en ventilatiegaten is niet leefbaar en dit is meteen ook de zwakke schakel in de maximale energieprestatie van een woning: de leefbaarheid. Ramen, deuren en ventilatie blijven een noodzaak om te kunnen wonen en er is daarmee een ondergrens aan wat de schil kan bijdragen aan de energieprestatie.

Maar zoals gezegd bepalen ook de installaties die je in je huis plaatst de hoogte van de EPC. Een CV-ketel uit 1990 zorgt voor een fikse verlaging van de energieprestatie terwijl een warmtepomp waarmee je je huis verwarmt de energieprestatie een boost geeft.

De coëfficiënt
Een coëfficiënt is een kengetal, een afgesproken getal. In dit geval is het getal in het leven geroepen om de energieprestatie van woningen meetbaar en vergelijkbaar te maken. In het getal worden cijfers gecombineerd van bouwkundige en installatie-technische kenmerken.

Voor de EPC geldt dat hoe lager het getal, hoe beter de prestatie. Van een tent is de EPC heel hoog terwijl voor nieuwe huizen de EPC wettelijk op 0,4 ligt en voor de toekomst wordt gestreefd naar 0.

De energieprestatie van woningen is de afgelopen jaren enorm verbeterd. In 1990 lag de EPC nog op 1,0. In 2015 ligt deze op 0,4. Dit wil dus zeggen dat de huizen in 25 jaar 60% zuiniger zijn geworden. En dat is een mooie prestatie!

Wat moet je ermee?
Van iedere nieuwe woning die in Nederland gebouwd wordt, moet de EPC bekend zijn. Zonder een EPC-waarde die voldoet aan het Bouwbesluit, krijg je geen omgevingsvergunning (de voormalige bouwvergunning) en kan je niet gaan bouwen. Als je je eigen woning, al dan niet in CPO-verband, gaat bouwen, móet je dus een EPC-berekening laten doen. Dit is standaardwerk voor de architect en ook niets om je zorgen over te maken, maar het moet wel gebeuren.

Bij het ontwerp van je eigen woning kan je met de EPC spelen zodat je bijvoorbeeld de wens voor bijzondere grote ramen energetisch kan compenseren door je installaties energiezuiniger te kiezen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.