Werkwijze coaching

Begeleiding bij zelfbouw of een collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) kan in verschillende situaties de bouw van je huis helpen. In welke situatie dan ook, mijn rol is altijd dat ik er voor zorg dat het proces zo soepel mogelijk, met zo min mogelijk misverstanden en discussie (intern of met bijvoorbeeld de gemeente) naar het gewenste resultaat leidt.

Vormen van begeleiding:

Zelfbouwcoach
Je eigen huis bouwen is erg leuk. Maar er komt ook veel op je af. Het kan daarom prettig zijn wanneer er iemand is aan wie je je vragen kunt voorleggen. Of iemand die met je mee gaat bij belangrijke gesprekken. Als dat nodig is, kan ik ingewikkelde documenten voor je op (laten) stellen of controleren op juistheid. Het maakt niet uit welke hulp je nodig hebt, we kunnen er altijd een vorm voor vinden.

Vastgelopen CPO-proces
Om welke reden dan ook: het CPO-proces waar je inzit is gierend vastgelopen. De deelnemers bij je groep willen niet meer met elkaar praten, kunnen het niet eens worden over een bepaald onderwerp of weten in alle eerlijkheid gewoon niet wat de volgende stap kan zijn. Samen met jullie bekijk ik waar het probleem zit en wat mogelijke oplossingen zijn. In mijn rol als mediator zorg ik er voor dat het probleem geen invloed meer heeft.

Procesbegeleider CPO
Gemeenten weten hoe ingewikkeld een CPO-proces is. Om meer zekerheid te hebben over de haalbaarheid van de plannen eist de gemeente vaak dat alle deelnemers instemmen met de aanstelling van een procesbegeleider. Deze rol neem ik op me. Als procesbegeleider zorg ik ervoor dat het hele traject van woonwens tot sleuteloplevering goed begeleid wordt. Ik weet welke stappen er gezet moeten worden en in welke volgorde, ik weet welke vergunningen nodig zijn, wie wat moet doen, hoe welk gesprek ingestoken moet worden etc. Ook als er onverhoopt in de groep iets niet goed gaat, kan ik er voor zorgen dat het proces weer vlot getrokken wordt. Kort gezegd komt het er op neer dat ik alle onderwerpen waar jullie als CPO geen ervaring mee hebben, stroomlijn.

Samen je eigen woonideeën vormgeven
Je hebt het idee om met een aantal anderen een project te starten en je eigen woning en woonomgeving te realiseren. Daarbij heb je behoefte aan iemand die jou en je groep adviseert over alle aspecten die op je af komen. Ik kan jullie vanaf het eerste idee begeleiden om er voor te zorgen dat het idee werkelijkheid wordt. Behalve kennis over wat er in iedere stap moet gebeuren, kan ik groepen op de beste manier laten werken. En wanneer de gemeente niet bij voorbaat enthousiast is over het plan, kan ik de wegen vinden om het enthousiasme te bevorderen.

Hoe dan?
De begeleiding is maatwerk. Dus iedere individuele zelfbouwer of bouwgroep begeleid ik op een andere manier. Maar op hoofdlijnen adviseer ik altijd dezelfde stappen.

Ieder zelfbouwproject, individueel of gezamenlijk, heeft heel veel aan het zogenaamde zelfbouwgesprek. In dit gesprek neem ik aan de hand van een korte presentatie het hele ontwikkelproces door. Alle fasen om de sleutel van je woning in handen te krijgen komen aan de orde. Vervolgens wordt in detail ingegaan op de eerste fase. In deze fase heb je namelijk nog de meeste invloed op wat er uiteindelijk gebouwd gaat worden. Het is daarom belangrijk te weten welke keuzemogelijkheden je allemaal hebt. Er wordt daarnaast ook ingegaan op een globale kostenraming van de woning(en). En op hoe de aanbesteding in zijn werk gaat. De basis van het cursusgesprek is mijn zelfbouwcursus. In vogelvlucht komt alle informatie uit de cursus voorbij.

De volgende stap is dat een aantal afspraken gemaakt wordt. Voor individuele zelfbouwers kan dit bijvoorbeeld zijn dat ik ze tijdens het hele project op door hen gewenste momenten van advies voorzie.

Voor CPO-groepen zijn deze afspraken meer uitgesproken. Het zijn afspraken over wat iedereen van het project verwacht, waar de grens ligt tussen collectief en privé, afspraken over hoe de beslissingen genomen worden en hoe dit vastgelegd wordt. Deze afspraken zorgen ervoor dat iedereen het gehele traject weet wat hij kan verwachten en wat er precies afgesproken is. Zie ook de blogs Afspraken in een CPO en MPO en Samenwerking binnen CPO en MPO.

Ik doe dat op mijn eigen wijze waardoor het behalve dat het tot het gewenste resultaat leidt, ook nog eens op een prettige manier verloopt.

Reageren is niet mogelijk